Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения За декларирани данни info
Издаване на удостоверения За наличие или липса на задължения по ЗМДТ info
Издаване на удостоверения За платен данък върху превозни средства info
Издаване на удостоверения Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК info
Издаване на удостоверения Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК info
Приемане на декларации За облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти - чл. 14 от ЗМДТ info
Данъчни оценки За данъчна оценка по чл.14 info
Данъчни оценки За данъчна оценка по чл.264 ал.1 от ДОПК за земеделска земя info